ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് 2020: ഗാലക്സി ബഡ്സ് 2 ധരിച്ച് ബിടിഎസിന്റെ വി സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു – ഇപ്പോൾ കൊറിയ

ഗാലക്സി അൺപാക്ക്ഡ് 2020: ഗാലക്സി ബഡ്സ് 2 ധരിച്ച് ബിടിഎസിന്റെ വി സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു – ഇപ്പോൾ കൊറിയ

Translating…

Published on Feb 13, 2020

You can watch this video at https://koreanow.com

Samsung Electronics Co. on Wednesday unveiled its new flagship smartphone lineup and a vertically folding handset in a move to solidify its top status in the global mobile industry with premium products. Alongside the new smartphones, Samsung also introduced an upgraded version of its wireless earbuds, the Galaxy Buds Plus, which offers 11 hours of battery life on a single charge. During the presentation of the Galaxy Buds Plus, BTS’ V appeared as the Galaxy Buds Plus model.

Related article:

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200211…